بیماری کبد چرب الکلی (ALD) چیست؟

بیماری کبد چرب الکلی (ALD) کبد چرب ممکن است بعد از نوشیدن مقداری متوسط و یا زیاد از  حدِ الکل

ادامه

گیاهان دارویی مفید و مضر برای بیماری های کبدی

گیاهان دارویی مفید و مضر برای بیماری های کبدی   بیماری های کبدی یکی از شایع ترین بیماری های کشور

ادامه

مصرف آجیل مانده کبد شما را سرطانی می‌کند

مصرف آجیل مانده کبد شما را سرطانی می‌کند – مصرف آجیل مانده کبد شما را سرطانی می‌کند/مردان به نسبت زنان

ادامه