بیماری کبد چرب الکلی (ALD) چیست؟

بیماری کبد چرب الکلی (ALD) کبد چرب ممکن است بعد از نوشیدن مقداری متوسط و یا زیاد از  حدِ الکل

ادامه

گیاهان دارویی مفید و مضر برای بیماری های کبدی

گیاهان دارویی مفید و مضر برای بیماری های کبدی   بیماری های کبدی یکی از شایع ترین بیماری های کشور

ادامه

مصرف آجیل مانده کبد شما را سرطانی می‌کند

مصرف آجیل مانده کبد شما را سرطانی می‌کند – مصرف آجیل مانده کبد شما را سرطانی می‌کند/مردان به نسبت زنان

ادامه

DNAویروس، عامل سرطان کبد

DNAویروس، عامل سرطان کبد ویروس‌ها بیش‌از ‌علت یک‌ عفونت‌ ساده،  اغلب در ایجاد بیماری‌های شدید سهیم هستند؛ مانند سرطان‌کبد‌ که

ادامه

توصیه های تغذیه ای در بیماران با نارسایی کبدی

توصیه های تغذیه ای    بیماران کبدی نباید غذاهای چرب و شور بخورند کبد بزرگترین و مهم ترین عضو بدن

ادامه